Elise

Vitenparkens Venner

Vitenparkens Venner er en frivillig organisasjon som skal støtte opp om og utvikle Vitenparken på Campus Ås. Venneforeningens oppgave er å gjøre Vitenparken til et senter for grønne verdier og å bli et aktivt vitenskapsmuseum for landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås.

Trykk her – bli medlem!
Den årlige medlemskontingenten for enkeltmedlem er bare 150 kr. Vi har innført særskilt kontingent for ektefelle/samboer på 100 kr.

Medlemskap i Vitenparkens Venner (VV) gir rabatt på Vitenparkens arrangementer for alle medlemmer. 

 

Historien til Vitenparkens Venner

Vitenparken – en ny start for Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum. Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum ble i 2012 omorganisert med nye vedtekter, ny finansiering og nytt styre. Stiftelsen har fått nytt navn og en ny profil utad: Vitenparken med undertittel Campus Ås. 

Vitenparkens Venner (VV) gir Norsk Landbruksmuseums Venner (NLMV) en ny start. På årsmøtet 27. mars 2014 fikk Norsk Landbruksmuseums Venner (NLMV) nye vedtekter og nytt navn. NLMV har hatt stor betydning og gjort en stor innsats fra 1997. Medlemmene i Vitenparkens Venner representerer samlet settt en sterk faglig kompetanse som kan bidra til at vitenskapshistorien i fortid, nåtid og framtid blir satt på kartet.

Avtale mellom Vitenparken og Venneforeningen(VV). Vitenparken og Vitenparkens Venner har inngått en avtale om samarbeid. En hovedoppgave for Venneforeningen blir å organisere og utføre dugnadsarbeid knyttet til Vitenparkens drift og nye virksomhet.  En ny oppgave for Venneforeningen blir å organisere og drifte prosjektet som skal dokumentere vitenskapshistorien på Campus Ås. En hovedoppgave for dette prosjektet blir å styrke forståelsen for vitenskapshistoriens næringsmessige og samfunnsmessige betydning.

Vi er slagkraftig venneforening i god vekst. Vi har i dag 120 medlemmer som har betalt kontingent for 2015, en økning fra 97 medlemmer ved forrige årsskifte. Våre medlemmer får, ved å vise fram medlemskort,  rabatt på  Vitenparkens arrangementer. Vi har i 2015 arrangert  to filmkvelder sammen men Vitenparken og  har vært medarrangør på  to vitenskapshistoriske seminarer . Seminaret om Lakseeventyret ble holdt i april  og seminaret   ”Fra forskning til ny næring” ble holdt 10. november som  var et fellesarrangement mellom Vitenparken, NMBU og VV.  Mange av VVs medlemmer har deltatt på disse arrangementene som vi selv  vurderer som vellykket.

Vi  gav i vår ut et festskrift fra Falsenjubileet  i 2014. Festskriftet har alle medlemmer  fått som del av kontingenten. Videre arrangerte vi  i juni  2015 en sommertur  til Bogstad og Linderud sammen med Pensjonistakademiet.

 

Vitenparkens Venner leder prosjektene:

  • Landbrukets vitenskapshistorie
    Den viktigste arbeidoppgaven til VV er prosjektet Landbrukets vitenskapshistorie som vi drifter for Vitenparken. NMBU gir årlig 500 000 kroner til prosjektet. Arne Oddvar Skjelvåg og Per Harald Grue har hovedansvaret for prosjektet .  Vi har i 2015 hatt vitenskapshistorisk arbeid i gang på fem av instituttene på NMBU. Instituttenes ledelse deltar i arbeidet sammen med mange av våre medlemmer. I 2015 har vi for alvor kommet godt i gang med viktig vitenskapshistorisk arbeid på brei front.
  • Wikipedia
    Wikipedia har blitt den viktigste informasjonskanalen for vitenskapelig materiale til allmenheten. Wikipedia har blitt kanalen som media, skoleungdom og andre bruker. I henvendelser til  Vitenparkens Venner  er det blitt  understreket  at materiale av vitenskapelige og vitenskapshistorisk art fra Campus Ås er meget beskjedent representert  på Wikipedia. Dette fører til at institusjonen generelt og det Campus Ås står for, blir for dårlig profilert i det norske samfunn.Vi har startet et prosjekt Wikipedia i 2016 i samarbeid med Institutt for plantevitenskap. Det er et til-talls personer som deltar og vi har engasjert Anders Heen som prosjektleder

 

Kontaktinformasjon

Per Harald Grue
Leder
pharagru@online.no

Maigull Appelgren
mamarapp@online.no