Postet av Helge

Kick-off: Tverrfaglig samarbeid gir nye økonomiske forretningsmuligheter!

Velkommen til navet for innovasjon, forretningsutvikling og industriell transformasjon innenfor skoglig bioøkonomi. Dette er en konferanse med fokus på skogbasert bioøkonomi, regjeringens bioøkonomistrategi, sirkulærøkonomi, tremekanisk, utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, materialer og bioenergi.

Påmelding

Til konferansen kommer blant annet:

Maria Hollander,  Direktør Paper Province

Moderator

Maria Hollander representerer Sverige i EUs Bioeconomy Stakeholders Panel. Hun er også administrerende direktør i Paper Province siden 2011, har ledet den strategiske forandringen og fornyelsen av klyngen, med sterkt fokus på innovasjon og utvikling innen skogsbasert bioøkonomi.

 

Olav Veum, styreleder Norsk Skogeierforbund

«Hvilken rolle kan avanserte bioraffinerier og biodrivstoff ha for verdikjeden rundt norsk skog?»

lang erfaring fra fagområdene skog og bioøkonomi, næringspolitikk, forretningsutvikling, ledelse og styrearbeid. Veum har en rekke styreverv, blant annet styreleder i Norges Skogeierforbund, AT SKOG SA, Skogtiltaksfondet, PEFC Norge, leder av valgkomiteen i Norske Skog og styremedlem i NHO Mat og Drikke. Veum er utdannet Forstkandidat (MSc), skogøkonomi/foretaksøkonomi fra NMBU.

 

Gunnar Olofsson, styreleder Statskog

«Hvilken rolle spiller finansieringsmuligheter for utvikling av nye forretningsområder?»

Styremedlem i Statskog SF siden 2011, og styreleder siden 2014. Han har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning. Olofsson ledet også strategigruppen SKOG22 – Nasjonal norsk strategi for skog- og trenæringen.

Lars Salvesen, Fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune (KrF)

Salvesen ble første gang valgt inn i Akershus fylkesting i 2003, og har vært leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø 2007-2011. Siden valget i 2011 er han fylkesvaraordfører for Akershus fylkeskommune, og gjenvalgt i 2015.

 

Thomas Breen, fylkesråd i Hedmark fylkeskommune (AP)

Fylkesråd for Arbeiderpartiet i Hedmark med ansvarsområdene næring, helse og likestilling. Breen leder også styringsgruppa for bioøkonomistrategien i Innlandet. Han er tidligere stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti i åtte år og var Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

 

Program

09:00 Registrering og mingling. Det serveres kaffe/te og litt frokost
10:00 Åpning Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune og Thomas Breen, Hedmark fylkeskommune
10:20 Kjente ressurser – uante muligheter. Regjeringens bioøkonomistrategi Guri Tveito, Landbruks- og matdepartementet
10:40 Hvordan legge til rette for mer kostnadseffektive transportløsninger? Jo Øystein Nyhus, produktsjef i Volvo Trucks
11:00 Pause
11:20 Hvilken rolle spiller finansieringsmuligheter for utvikling av nye forretningsområder? Gunnar Olofsson, styreleder for Statskog
11:40 Bioøkonomien – naturlig sirkulær? Marianne Rist-Larsen Reime, OREEC
12:00 Lunsj / «idemyldring i temagrupper» / utstilling
–        Innovasjon, gruppeleder: Lennart Proper
–        Vekstprogrammer, gruppeleder: Erik Dahlén
–        Finansiering: gruppeleder: Gunnar Olofsson

13:15 Paneldebatt innovasjon
13:40 Paneldebatt vekstprogrammer
14:05 Paneldebatt finansiering
14:25 Pause – gløgg og pepperkaker
15:00 Hvilke muligheter ligger det for å teste sine ideer teknisk så vel som hos internasjonale kunder? Erik Dahlén, Paper Province, Per Emilsson, UMV, Robert Ekengren, Sintef Raufoss Manufacturing , Kristian Omberg, Eik Idéverksted.
16.00 Hvilken rolle kan avanserte bioraffinerier og biodrivstoff ha for verdikjeden rundt norsk skog? Olav Veum, styreleder Norges Skogeierforbund
16:20 Hvordan kan andre bransjer delta i utviklingen av skogbaserte ressurser? Anders Martin Moe, Wood Group (Viken Teknologinettverk) og Jon Stærkebye, CEO Visavi Technology
16:50 Avslutning 
17.00 Fingermat og mingling

 

Avmeldingsfristen for konferansen er 13. desember. Ved avmelding etter 13. desember vil den enkelte deltaker bli fakturert kroner 750,- .