Postet av Elise

Bioøkonomi i Follo

Hvilke muligheter og utfordringer ligger i samarbeid mellom forskning og næringsliv? Hvordan samskaper forskning og næringsliv ny viten? Hvordan utnytter vi kortreist kunnskap lokalt? Bli med på konferansen «Follo – et kraftsentrum for bioøkonomi?», fredag 13. oktober.

PÅMELDING

NMBU, Vitenparken, Ås landbrukslag, Akershus Bondelag, Bondens marked og Ås kommune inviterer næringsliv, politikere, forskere, studenter og andre interesserte til faglig påfyll og erfaringsutveksling på SmakÅs fagseminar den 13. oktober.

SmakÅs er Norges eneste mat- og teknologifestival med et fokus på bærekraftig utvikling. Samspillet med fagmiljøet på Campus Ås skal gi SmakÅs et særpreg som reflekterer den felles satsningen på bioøkonomi som grunnlag for bærekraftig verdiskapning. SmakÅs er katalysatoren som gjør Follo til et kraftsentrum for bioøkonomi.

 

Program:

09.30    Registrering

10.00    Velkommen til SmakÅs-seminar.
Kort om Ås, festivalen og seminaret v/Ola Nordal, ordfører i Ås kommune

10.15   Næringsutvikling i et regionalt perspektiv
v/ Eirik Bøe, Leder hovedutvalg for Plan, næring og miljø,  Akershus fylkesting

10.40   Follo – en region i vekst med gode forutsetninger for næringsutvikling
Hvordan håndterer vi vekst på en god måte og legger til rette for bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv v/Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

11.05   Forbrukermønstre –   trender – bioøkonomi
Trond Blindheim, Rektor Høyskolen Kristiania

11.30    Lunsj

12.15    Innovasjonsapparatet på Campus Ås
Innovasjonssenter Campus Ås v/Jorun Pedersen
Inkubator Ås v/Simen Hesleskaug

13.00    Godt samarbeid mellom næringsliv, innovasjonsmiljø/forskning og offentlig sektor
Innledning ved Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen og Dag Reynolds, daglig leder i Leidang AS

14.00    Paneldebatt ledet Ann-Mari Skinne, Spesialrådgiver i Innovasjon Norge 

I panelet:
Hans Bjørn Paulsrud, Prosjektsjef i Viken teknologinettverk
Kristin Hollung, Styreleder i Fremtidsmat
Geir Simensen, Daglig leder i Søndre Follo Renseanlegg IKS
Cynthia Reynolds/Dag Reynolds, Leidang AS
Marius Sandvik, Etablerertjenesten i Akershus og Kgl selskap Norges vel
Jorun Nakken, Varaordfører i Ås kommune

15.00    Avslutning
Verdien av næringslivssamarbeid v/rektor Mari Sundli Tveit

15.15    Vel hjem

 

Konferansier: Per Olav Skjervold

 

PÅMELDING